Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     2018.03.14 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP Kraków-Centrum I    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.03.14 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP Kraków-Centrum I

W dniu 14 marca 2018 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Koła SEiRP Kraków-Centrum I.

Oprócz zaproszonych przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, pod przewodnictwem Prezesa kol. Jana Kaczmarczyka, uczestniczyło 110 członków Koła Centrum-I na ogólną liczbę 355 członków Koła Centrum-I, co daje 31% obecności członków.

Zebraniu przewodniczył kol. Janusz Dziedzic, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, a zarazem ustępujący członek Zarządu Koła Centrum-I.

Na wstępie, Prezes Koła Centrum-I zaproponował uczczenie minutą ciszy 34 osoby, funkcjonariuszy służb specjalnych PRL, którzy z powodu przepisów ustawy represyjnej, obniżającej wymiar emerytury i renty zmarli, czy to śmiercią naturalną, z powodu wyczerpania nerwowego, czy to śmiercią samobójczą.

Kolejnym punktem programu Zebrania było wręczenie Listów Gratulacyjnych, członkom Koła Centrum-I, z okazji okrągłej rocznicy urodzin, długoletnim członkom Stowarzyszenia oraz wręczenie legitymacji członkowskim nowym członkom Koła Centrum-I.

Kol. Andrzej Jurga, Prezes Koła Centrum-I przedstawił sprawozdanie z działalności Koła Centrum-I za okres kończącej się kadencji.

Kol. Emilia Spytek przedstawiła bilans finansowy za 2017 rok oraz preliminarz budżetowy na 2018 rok dla Koła Centrum-I.,

Następnie protokoły z:

 1. Kontroli Komisji Kontroli przedstawiła kol. Jadwiga Waśko, oraz
 2. Kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Stanisław Kliś,

Powyższe wystąpienia zostały jednogłośnie zaakceptowane.

W kolejności, odbyło się głosowanie, w którym, ustępujący Zarząd Koła Centrum-I, jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Przewodniczący Zebrania zaproponował osoby, członków Koła Centrum-I, jako nowy skład Zarządu Koła Centrum-I. W głosowaniu jawnym, uczestnicy zebrania jednogłośnie wybrali

9-cio osobowy Zarząd Koła Centrum-I, w osobach:

 1. Kol. Zdzisław Chmiel,
 2. Kol. Janusz Dziedzic,
 3. Kol. Andrzej Jurga,
 4. Kol. Irena Kawalec,
 5. Kol. Teresa Pobędza,
 6. Kol. Emilia Spytek,
 7. Kol. Lidia Stawarz,
 8. Kol. Zbigniew Turcza,
 9. Kol. Tadeusz Wojtas.

Na pierwszym zebraniu Zarządu Koła Centrum-I, w głosowaniu tajnym, został wybrany skład Zarządu, w osobach:

 1. Kol. Tadeusz Wojtas - Prezes Zarządu Koła Centrum-I,
 2. Kol. Teresa Pobędza – I Wiceprezes Zarządu Koła Centrum-I,
 3. Kol. Zbigniew Turcza – II Wiceprezes Zarządu Koła Centrum-I.

Stanowisko Sekretarza Koła Kraków-Centrum I nie zostało obsadzone.

Kol. Andrzej Gancarz przedstawił informację z konferencji członków międzynarodowego zespołu Parlamentu Europejskiego pt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”, która odbyła się w Brukseli,  na której został przedstawiony problem praworządności w Polsce, szczególnie uchwalenie niekonstytucyjnej ustawy „dezubekizacyjnej” i jej skutków.

Poinformował, że w najbliższy czwartek, w Warszawie, zorganizowana jest manifestacja przed Sejmem, w dniu, w którym Sejm ma podjąć uchwała w sprawie dalszego procedowania zmian przepisów ustawy „dezubekizacyjnej”, które zostały poparte podpisami 250 tysięcy osób.

W ramach wolnych wniosków:

 1. Kol. Wiesław Lipkowski przedstawił sprawozdanie z prac Sekcji Socjalnej udzielającej pomocy finansowej członkom Koła Centrum-I mającym problemy finansowe.
 2. Kol. Jan Kaczmarczyk przypomniał zebranym o potrzebie informowania Zarządu Wojewódzkiego SEiRP o otrzymanych terminach rozpraw sądowych związanych z ustawą „dezubekizacyjną”,
 3. Kol. Janusz Dziedzic zaapelował o integrację członków Stowarzyszenia wobec negatywnej działalności rządu w stosunku do służb mundurowych,
 4. Kol. Danuta Buluk podziękowała ustępującemu Zarządowi Koła za rzetelną i pełną poświęcenia pracę na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Kol. Andrzej Jurga poinformował, że środki zebrane z odpisów 1% na rzecz OOP zostały wykorzystane na: pomoc członkom Kół Stowarzyszenia, poszkodowanych w klęskach żywiołowych, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących członków Kół Stowarzyszenia, na zasiłki dla chorych członków Kół oraz pomoc finansową Kołom Stowarzyszenia w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.
 6. Kol. Andrzej Miklasiński poinformował o działalności Stowarzyszenia osób, które były poddane zabiegom chirurgicznych z powodu wad serca. Powyższe Stowarzyszenie działa przy szpitalu im. Jana Pawła II, a kol. Miklasiński jest Prezesem tego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizuje dla zainteresowanych osób wyjazdy rehabilitacyjne, na których prowadzone są zajęcia wspomagające pracę serca. Najbliższy taki wyjazd planowany jest w dniach 01-15 czerwca br. do m. Łazy. Tel. kontaktowy do organizatora: 608-510-705

 

                                                                                                                                                                 Zbigniew Turcza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET