Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Gorlicach     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP w Gorlicach

     W dniu 29 stycznia 2014 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Udział w nim wzięli zaproszeni goście, w tym m.in.: insp. Michał Gawlik – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, Andrzej Czopek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Stanisław Smoleń – Członek Prezydium ZW, nadkom. Aleksander Szymański – Przewodniczący Regionu IPA i st. asp. Mariusz Piotrowski – V-ce Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów.

Informację o działalności Koła za okres kadencji przedstawił Prezes Zarządu Zdzisław Kowalski, a Sprawozdanie finansowe Władysław Gorzkowicz – Skarbnik Koła.

Podczas zebrania szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska emerytów wręczono odznaczenia i wyróżniania przyznane przez Zarząd Główny SEiRP. Odznakę „Za szczególne zasługi dla SEiRP” otrzymali: insp. Michał Gawlik, Mieczysław Karp, Eugeniusz Dąbrowski, Zdzisław Halibożek, Jerzy Karwat, a Odznakę „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”: Krzysztof Tybor, Grzegorz Szczepanek, Giemza Marzena, Władysław Gorzkowicz, Leszek Tarsa. Dyplom Uznania otrzymali: Marta Szychta, Aneta Idzik, Józef Machowski. Wręczono także 14 Listów okolicznościowych dla Jubilatów, którzy w 2013 roku ukończyli 60 lat i więcej.

     Członkowie Koła oraz zaproszeni goście dokonali pozytywnej oceny pracy dotychczasowego Zarządu oraz przyjęli wypracowane w toku dyskusji wnioski i plan pracy na nową kadencję i na 2014 rok. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku jawnych wyborów, dokonano wyboru nowych władz Zarządu Koła, który na kadencję na lata 2014 – 2018 ma skład:

1.    Zdzisław Kowalski – Prezes Koła

2.    Mieczysław Karp – V-ce Prezes Koła

3.    Alojzy Janusz – V-ce Prezes Koła

4.    Mirosław Janik – Sekretarz

5.    Władysław Gorzkowicz –Skarbnik

6.    Józef Machowski –Członek Zarządu

7.    Marek Hul – Członek Zarządu

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

1.    Eugeniusz Dąbrowski – Przewodniczący Komisji

2.    Jerzy Karwat – Sekretarz

3.    Andrzej Bugno – Członek

Delegatami na Wojewódzki Zjazd SEiRP w Krakowie zostali: Stanisław Smoleń, Tadeusz Domagała, Zdzisław Halibożek, Eugeniusz Dąbrowski, Alojzy Janusz i Zdzisław Kowalski.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Piotr Styczyński


Projekt i wykonanie: InforpolNET