Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OŚWIĘCIM    /     2015.05.15 X-lecie Koła SEiRP w Oświęcimiu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.05.15 X-lecie Koła SEiRP w Oświęcimiu

     W dniu 15 maja 2015 roku, w oświęcimskiej restauracji „Skorpion”, odbyło się uroczyste spotkanie  członków Koła SEiRP w Oświęcimiu z okazji Jubileuszu X-lecia działalności Koła. Wśród zebranych znaleźli się zaproszeni goście  w osobach, m.in.: mł. insp. Bogdana Syrka - Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu i jego Zastępcy mł. insp. Roberta Chowańca oraz Wiceprezesów  ZW SEiRP w Krakowie Piotra Styczyńskiego i opiekuna oświęcimskiego Koła Janusza Janika.  Prezes Koła Witold Janiga, w krótkim wystąpieniu, podsumował 10-letnią działalność oraz podziękował za zaangażowanie w pracy społecznej szczególnie członkom założycielom. Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „wieczną wartę”.

Dyplomami uznania nadanymi przez Zarząd Koła i  Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie wyróżnieni zostali:

 • Witold Janiga -  Prezes Zarządu Koła
 • Ludwik Makuch - Wiceprezes
 • Stanisław Nidecki - Wiceprezes
 • Józef Ligęza - Sekretarz
 • Józef Chwedczuk - Skarbnik
 • Andrzej Niedziela - Członek Zarządu
 • Jerzy Kotfis - Członek Zarządu
 • Adam Czarnik
 • Henryk Czerwik
 • Edward Huczek
 • Stanisław Kudzia
 • Mieczysław Mika
 • Jan Milowski
 • Jan Mozołowicz
 • Stefan Piskorz
 • Czesław Ryłko
 • Stanisław Safernus

Wszyscy wyróżnieni oraz Komendant i jego Zastępca otrzymali w prezencie od ZW SEiRP w Krakowie monografię pt. „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990-2010”, a wręczenia wraz z dedykacjami dokonał jej autor Piotr Styczyński. 

Goście w krótkich wystąpieniach gratulowali osiągnięć i życzyli sukcesów oraz wytrwałości  w pracy społecznej. Spotkanie zakończyło się uroczystą  kolacją.

 

                                                                                                                                                                                                                Witold Janiga, Janusz Janik, Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET