Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2017.02.01 Walne Zebranie członków Koła     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.02.01 Walne Zebranie członków Koła

W dniu 1 lutego 2017 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Gorlicach.

Na zebranie przybyli zaproszeni członkowie i n/w goście:

  • Członek Prezydium ZW SEiRP - Stanisław Smoleń,
  • Z ramienia IPA Gorlice – asp.szt. Mariusz Rzepka
  • Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów – asp.szt. Krzysztof Brach oraz
  • Rzecznik Prasowy KPP-Gorlice – st.asp. Grzegorz Szczepanek.

Ze względów służbowych Kierownictwo Komendy nie mogło zaszczycić swoją obecnością Walnego Zebrania.

Otwarcie zebrania i powitanie wszystkich przybyłych członków i gości dokonał Prezes Zarządu Koła SEiRP  w Gorlicach Zdzisław Kowalski, który wraz z przedstawicielem  ZW SEiRP  w Krakowie Stanisławem Smoleń tradycyjnie wręczyli dyplomy okolicznościowe z okazji ukończenia 60 lat i więcej w odstępie co 5 lat jubilatom należącym do naszego Stowarzszenia.Niecodziennym wydarzeniem było wręczenie listu gratulacyjnego jubilatowi Stanisławowi Sobieraj z okazji ukończenia 90 roku życia oraz wręczenie upominku i odśpiewanie 200 lat życia.

W dalszej części zostały wręczone 7 wyróżnionym osobom „Dyplomy Uznania” z ZG SEiRP  za aktywną działalność w Kole SEiRP Gorlice

Po części oficjalnej Prezes Zdzisław Kowalski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2016.  Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za działalność na rzecz stowarzyszenia, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas aby pomagać innym znajdującym się w potrzebie.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 2016 złożył Skarbnik Zarządu Koła Władysław Gorzkowicz, przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na 2017 rok.

Po krótkiej przerwie wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski, który przedstawił wyniki z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła, do której nie miał zastrzeżeń i ocenił pracę Zarządu Koła na wysokim poziomie oraz przedstawił absolutorium Zarządowi Koła.

W dalszym etapie Walnego Zebrania głos zabrał v-ce Prezes Alojzy Janusz, który przedstawił Plan pracy na 2017 rok.          

Po tym wystąpieniu członek naszego Koła kolega Zdzisław Halibożek organizator naszych corocznych wycieczek przedstawił „Plan wycieczek na rok 2017” i omówił krótko miejsca zaplanowanych wycieczek oraz nawiązał do organizowanych wycieczek z Koła Miejskiego PTTK, którego jest Prezesem, gdzie również należy wielu emerytów.

W trakcie zebrania głos zabrał członek ZW SEiRP Stanisław Smoleń, który przedstawił relację z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w Warszawie, który odbył się 26.01,2017 r. z uwagi na rezygnację z pełnionych funkcji kilku członków Prezydium ZG. W konsekwencji wybrano nowego Prezesa ZG SEiRP, którym został Antoni Duda i kilku członków. Z ZW SEiRP w Krakowie został wybrany Piotr Styczyński.

Delegat Stanisław Smoleń przedstawił Komunikat Prezydenta  Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczący zmienionej ustawy o zaopatrzeniu funkcjonariuszy oraz ich rodzin oraz adresy kancelarii adwokackich uprawnionych do prowadzenia spraw indywidualnych osób pokrzywdzonych przez nową ustawę. (Skany tych druków znajdują się w galerii zdjęć).

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wiesław Maksym przedstawił uchwałę Walnego Zebrania, która jednogłośnie zostało przyjęta i zebranie zostało zakończone.

Na końcu zebrania z ramienia IPA Gorlice asp.szt. Mariusz Rzepka podziękował Prezesowi Zdzisławowi Kowalskiemu za współpracę i życzył wszystkim zdrowia i pomyślności w dalszych działaniach. Wyrażając to podziękowanie  wręczył  Prezesowi Koła Zdzisławowi Kowalskiemu pamiątkowy dyplom.

 

Opracował: Sekretarz Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach - Mirosław Janik

Foto: Rzecznik prasowy KPPGorlice - st.asp.Grzegorz Szczepanek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET