Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2014.03.21 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Wadowicach     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.03.21 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Wadowicach

     W dniu 21 marca 2014 roku, tradycyjnie już w restauracji „Graniczna” w Wadowicach, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Wadowicach. Spośród zaproszonych gości w zebraniu udział wzięli, m.in.: Jacek Jończyk – Starosta Powiatu Wadowickiego, insp. Waldemar Krężel – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, Andrzej Czopek – Prezes ZW SEiRP w Krakowie, Piotr Styczyński – Rzecznik Prasowy ZW, a zarazem opiekun wadowickiego Koła, Marian Witkowski – Wiceprzewodniczący Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW w Wadowicach oraz Kazimierz Gurdek – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach. Zebranych członków Koła oraz gości przywitał ustępujący Prezes Koła Janusz Janik. Przewodniczącym Zebrania wybrano Józefa Żurka, a sekretarzem – protokolantem Marię Garzeł.

     Przed rozpoczęciem obrad plenarnych miała miejsce sympatyczna i uroczysta część Zebrania – nagrodami rzeczowymi i Dyplomami uznania wyróżnieni zostali zasłużeni działacze Koła: Jerzy Byrski, Adam Bryndza, Maria Garzeł, Andrzej Gielas, Bronisław Gurdek, Janusz Janik, Henryk Knawa, Jan Kozimala, Zbigniew Kutkiewicz, Tadeusz Niesyczyński, Stanisław Plac, Stanisław Pochała, Grzegorz Skrzypiec, Władysław Studnicki, Leszek Wojtanek, Marian Wójcik, Józef Żurek i Adam Żydek. Listy gratulacyjne wraz życzeniami z okazji jubileuszowych urodzin oraz zegary, specyficznie odmierzające czas do tyłu, otrzymali – Michał Paciorek, Fanciszek Urbańczyk (75lat) , Jerzy Banaś, Władysława Bochenek, Stefan Kadela, Władysław Studnicki, Władysław Zarzycki, Józef Żurek, (70 lat) Byrski Czesław, Wiesław Graf, Anna Grochal, Irena Jarosz, Henryk Knawa, Antoni Mazuga, Antoni Piórkowski, Kazimierz Stanowski, (65 lat) Adam Bryndza, Andrzej Gielas, Waldemar Gierszewski, Janusz Janik, Stanisław Łowisz, Jan Szcząber, Mirosława Świątek, Jan Wawro, (60 lat) Krystian Celak, Stanisław Góralczyk, Kazimierz Lachendro, Stanisław Socała, Ryszard Wysogląd i Adam Zając (55 lat). Wręczenia dokonali Prezes Andrzej Czopek, Starosta Jacek Jończyk i Prezes Janusz Janik.

     W części merytorycznej Zebrania, w swoim Sprawozdaniu, Prezes Janusz Janik przedstawił całokształt działania Koła w okresie kadencji za lata 2010 – 2014. Na szczególną uwagę zasługuje, m.in. fakt wzrostu liczebności Koła ze 149 do 176 członków, w tym kobiet do 15, a także liczba skierowanych wniosków o świadczenia socjalne z 506 do 1079. Ponadto podkreślił, że w różnego rodzaju imprezach rekreacyjno-wypocznkowych wzięło udział 1090 osób, a były to wczasy w Giżycku, Bibione nad Adriatykiem we Włoszech, Unieściu, Ustce, Świnoujściu, spotkania noworoczne, z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, ogniska, zawody wędkarskie, wycieczki. Złożył podziękowania dla Prezesów: Stefana Grodowskiego z Koła SEiRP w Wieliczce i Andrzeja Grzeli z Koła SEiRP w Suchej Beskidzkiej za pomoc i współpracę w organizacji wielu projektów. W bardzo dobrym świetle przedstawił pięcioletnią współpracę w ramach zawartego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego – Prezesi Kół emeryckich Pożarnictwa i Służby Więziennej otrzymali pisemne podziękowania. Podobna ocena została wystawiona współpracy z Regionem IPA w Wadowicach pod wodzą Przewodniczącego Jana Wawro.

     Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła odbyły się wybory jawne do nowego Zarządu Koła. Wybrano 11–osobowy Zarząd Koła, Prezesem ponownie został Janusz Janik, a w jego składzie znaleźli się: Józef Żurek, Henryk Knawa, Jerzy Byrski, Grzegorz Skrzypiec, Andrzej Gielas, Maria Garzeł, Stanisław Plac, Leszek Wojtanek, Adam Bryndza i Zbigniew Kutkiewicz. Wybrano także Komisję Rewizyjną, która pracować będzie w niezmienionym czteroosobowym składzie, tzn.: Przewodniczący Adam Żydek, oraz Stanisław Pochała, Bronisław Gurdek i Marian Wójcik. W programie działania na kolejną kadencję znalazły się sprawy socjalne bytowe członków, kontynuacja sprawdzonych metod w organizowaniu imprez rekreacyjno-wypoczynkowych i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami, a także zorganizowanie Jubileuszów 15-lecia Koła SEiRP w Wadowicach oraz 5-lecia Porozumienia Zwiazków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego, a także podjęcie prób nawiązania ściślejszej współpracy z innymi Kołami SEiRP Małopolski Zachodniej. Zaproszeni goście pozytywnie ocenili osiągnięcia Koła i gratulowali osiągnięć, a także życzyli powodzenia w realizacji zadań nowowybranemu Zarządowi.

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.

                                                                                                                     Piotr Styczyński

                                                                                                                       Janusz Janik

Zarząd Koła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET