Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2018.12.18 Spotkanie opłatkowe    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.12.18 Spotkanie opłatkowe

Uroczystość spotkania opłatkowego Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie odbyła się w dniu 18 grudnia 2018 r., od godziny 14.00 w restauracji „Bristol”.

Prezes Zarządu Koła, Kol. Jerzy Krawczyk powitał  członków Zarządu i działaczy Koła oraz przybyłych gości w osobach :

  • celebranta spotkania opłatkowego, Kapelana Policji - kś. Prof. Stanisława Sojkę,
  • Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, Pana mł. insp. Mariusza Dymurę,
  • Komendanta Policji Tarnów-Centrum, Pana podinsp. Grzegorza Habla,
  • Prezesa Honorowego SEiRP Koła w Tarnowie, insp. w st. spocz. Pana Stanisława Cocharę,
  • insp. w st. spocz. Pana Józefa Jedynaka,
  • Przewodniczącego NSZZ Policji   w Tarnowie, Pana  st. asp. Michał SUDA, wraz z członkami Zarządu.
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej naszego Koła – mł. insp.  Adama Kotyzę.

Uroczystość kontynuował Kolega Jerzy Krawczyk, który powiedział: „Nasze spotkanie ma głównie charakter  liturgiczny. Nie sposób jednak pominąć faktu, że zbiega się z końcem roku kalendarzowego kiedy to przychodzi czas na podsumowania, jak też z bliskim rozpoczęciem Nowego Roku a więc planami na przyszłość.

Czas biegnie nieubłaganie. Kiedy dotykają nas niepowodzenia osobiste i społeczne chcielibyśmy szybko o złych chwilach zapomnieć. Od rzeczywistości nie da się jednak uciec. Nie będę mówił o sytuacji w Kraju, to zbyt obszerny temat. My emeryci i renciści Policyjni nadal walczymy o odzyskanie praw nabytych w związku dwiema ustawami represyjnymi z 2009 i 2016 r., które spowodowały zepchnięcie znacznej grupy naszych Koleżanek i Kolegów na skraj ubóstwa i odarcia z godności. Nie wolno obojętnie przejść obok 50 śmiertelnych ofiar jakie spowodowały ustawy. Były to samobójstwa, śmierć w wyniku zawałów serca lub innych nagłych chorób, co zostało potwierdzone i udokumentowane. W październiku odbył się KZD, na którym wybrano nowe władze ze starym Prezesem Kol. Antonim Duda. KZD uchwalił nowy Statut, który czeka na zatwierdzenie przez KRS. Nasze Koło spotkał zaszczyt przez wybranie Kolegi Bogdana Tabiś na członka GKR. Duże znaczenie ma dla nas zbliżenie z Niezależnymi Samorządnymi Związkami Zawodowymi Policji. Są to kontakty szczere. Cechuje je wzajemny szacunek i chęć współpracy.

Patrzymy z ufnością w rok 2019, ponieważ wiara w lepsze jutro będzie nas inspirować do działania. Musimy być pełni optymizmu. Pojawiły się pewne symptomy dające nadzieję na szczęśliwe zamknięcie mrocznego okresu czasu”.

Kolega Krawczyk przekazał prowadzenie dalszej części uroczystości w ręce  Kapelana. Ksiądz prof. Stanisław Sojka nawiązał do losu emerytów i rencistów policyjnych nakreślonych przez Kolegę Krawczyka, po czym pobłogosławił opłatki  i po krótkiej ceremonii w duchu chrześcijańskim zebrani przystąpili do dzielenia się opłatkami i złożyli wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

Po życzeniach opłatkowych w trakcie  skromnego poczęstunku w dyskusji na nurtujące środowisko emerytów i rencistów policyjnych problemy głos zabrał Komendant Miejski Policji w Tarnowie, Pan mł. insp. Mariusz Dymura.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                                                                                                    Jerzy Krawczyk

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET