Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2015.03.25 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.03.25 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych

 

W dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy ul. Mogilskiej w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Porozumienia Czesław Kurczyna, który przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie  Prezesów Stowarzyszeń i Związków wchodzących w skład Porozumienia.

Porządek Zebrania przedstawił Sekretarz Piotr Styczyński, który przyjęto jednogłośnie bez zmian.

Prezes Czesław Kurczyna zaproponował Jana Fabiańskiego na Przewodniczącego Zebrania.  Zebrani  jednogłośnie przyjęli przedstawioną kandydaturę.

Przewodniczący przedstawił kandydatów do Komisji Regulaminowej oraz Uchwał i Wniosków, tj.:

 • Adam Strzałba - przewodniczący
 • Jan Nowak - członek
 • Janusz Bejski - członek

Przedstawione kandydatury przyjęto jednomyślnie.

Następnie głos zabrał Prezes Porozumienia, który w swoim wystąpieniu skupił się na dokonaniach w czteroletniej Kadencji. Wykazał że, „ były one obfite w zmiany  działalności Porozumienia, a szczególnie staliśmy  się  bardziej aktywni na zewnątrz, poprzez szeroki udział w świętach i uroczystościach państwowych, lokalnych i resortowych…”, „...jesteśmy   bardziej rozpoznawalni na forum województwa, a szczególnie na terenie miasta Krakowa…”.  Dalej wspomniał z wielką skromnością o osobistym zaangażowaniu i  udzieleniu pomocy w przekazaniu mundurów ćwiczebnych dla szkoły ponadpodstawowej w Dobczycach.  Wspólnie z Janem Fabiańskim i Piotrem Styczyńskim, z SEiRP w Krakowie, wziął udział w odsłonięciu tablic upamiętniających wszystkich Lotników  z Balic, którzy oddali życie, służąc Ojczyźnie.  Prezes dokonał również,  rozliczenia finansowego. W okresie kadencji wydano 2381,84 zł. Stan kasy na dzień 31 grudnia 2014r wynosi 3085,40 zł. Wyraził podziękowanie dotychczasowym członkom Prezydium za wielkie wsparcie i pomoc w realizowaniu nakreślonych zadań. Na koniec wystąpienia nakreślił wizję dalszego funkcjonowania Porozumienia..

W kolejnej części Przewodniczący Zebrania odczytał i poprosił o zaprezentowanie się nowego Zarządu i Prezydium Porozumienia VI kadencji na lata 2015-2019. Zarząd liczy 21 członków, (poprzednio 29), a Prezydium 13 Członków (poprzednio 11).

Członkowie Zarządu Porozumienia VI Kadencji na lata 2015 – 2019

1.       Ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji.

 • Piotr Styczyński
 • Stefan Grodowski
 • Jan Fabiański

2.       Ze Związku Żołnierzy RP

 • Włodzimierz Baranowski
 • Zbigniew Hetmańczyk

3.       Ze Związku Polskich Spadochroniarzy

 • Adam Strzałba
 • Tadeusz Pieńkowski

4.       Z 33 Koła Misji Pokojowych ONZ

 • Edward Potocki
 • Zenon Jerzakowski

5.       Ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego

 • Czesław Kurczyna
 • Jan Nowak

6.       Z Klubu Weteranów WP „WIARUS”

 • Jadwiga Włodarczyk

7.       Z Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

 • Janusz Styczeń
 • Halina Kędzior

8.       Ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 • Antoni Rzepka
 • Stanisław Dudzicki

9.       Ze Związku Weteranów i Rezerwistów WP

 • Ryszard Tutakiewicz
 • Janusz Bejski

10.   Z Ligii Obrony Kraju

 • Marek Stasiak
 • Jerzy Krygier

 

Członkowie Prezydium Porozumienia

 1. Stanisław Dudzicki
 2. Jan Fabiański
 3. Stefan Grodowski
 4. Zbigniew Hetmańczyk
 5. Halina Kędzior
 6. Jerzy Krygier
 7. Czesław Kurczyna
 8. Janusz Marcinkowski
 9. Edward Potocki
 10. Adam Strzałba
 11. Piotr Styczyński
 12. Ryszard Tutakiewicz
 13. Jadwiga Włodarczyk

Po tej części zebrania zarządzono 10 minutową przerwę podczas której,  zebrał się po raz pierwszy  nowy Zarząd Porozumienia,  na którym wybrano: na kolejną Kadencje Prezesa Porozumienia Czesława Kurczynę, na Wiceprezesa Jana Fabiańskiego, na Sekretarza ponownie Piotra Styczyńskiego, na Skarbnika ponownie Cecylię Szczęśniak-Woźniak.

Po przerwie po raz kolejny głos zabrał Prezes Porozumienia, który z całego serca podziękował za obdarzenie go wielkim kredytem zaufania i ponowny  wybór na Prezesa. Zobowiązał się nie zawieść pokładanego w nim zaufania i nadal kontynuować obrany kurs na integrację i wspólne działanie na rzecz poprawy  warunków bytowych i godności emerytów i rencistów, skupionych w organizacjach należących do Porozumienia. Przypomniał również o jubileuszu 15-Lecia powołania Porozumienia, który przypada w tym roku. Niechciał zdradzać  szczegółów, lecz ograniczył się do określenia, że „ nie będzie gorszy, jak obchody 10-Lecia”.

Następnie Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Uchwal i Wniosków odczytał trzy Uchwały odnoszące się do powołania nowego Zarządu i Prezydium, pierwszego posiedzenia Zarządu - wybór nowych władz, zmian w Regulaminie Porozumienia - wszystkie zostały przyjęte jednomyślnie.

W dyskusji, która po tym nastąpiła głos zabrali, m.in.:

 1. Jan Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie, który poinformował zebranych o planowanym  uroczystym wręczeniu sztandaru dla Stowarzyszenia w miesiącu lipcu br., które odbędzie się na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Z tej okazji wręczył Okolicznościowe Zaproszenie włączenia Prezesa Porozumienia Czesława Kurczynę w poczet Członków Komitetu Honorowego Ufundowania i Wręczenia Sztandaru.
 2. Jerzy Trojanowski Prezes Zarządu Polskich Spadochroniarzy za apelował o aktywniejsze działanie na rzecz pomocy członkom  Stowarzyszeń i Związków wchodzących  w skład Porozumienia.

O godzinie 18.45 zakończono Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Porozumienia Służb Mundurowych.

 

                                                                                                                                                                        Jan Fabiański

                                                                                                                                                                       Piotr Styczyński                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET