Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     XX lecie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach; XX lecie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach; X lecie Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

XX lecie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach; XX lecie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach; X lecie Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego

W dniu 18 października 2019 r. o godzinie 16-ej w Strażnicy OSP w Kleczy Dolnej odbyło się  uroczyste  spotkanie z  okazji Jubileuszy:

 • 20-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach,
 • 20-lecia Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach,
 • 10-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego.

Idea wspólnych obchodów zrodziła się przed rokiem, żeby podkreślić pozytywne efekty współpracy i zamanifestować potrzebę  dalszego współdziałania.

Dokładnie o godzinie 16-ej, na sali zgromadziło się ponad 200 osób, Wiceprzewodnicząca wadowickiego Koła KZEiR SW  Krystyna Bąk, jako prowadząca uroczystość, w imieniu organizatorów przywitała wszystkich przybyłych emerytów i rencistów  służb mundurowych oraz zaproszonych gości w osobach:

 • Eugeniusza Kurdasa - Starostę Wadowickiego,
 • Beatę Smolec - Wicestarostę Wadowickiego,
 • Tomasza Żaka - Burmistrza Andrychowa,
 • Zdzisława Czarneckiego - Przewodniczącego FSSM RP,
 • Piotra Styczyńskiego - Sekretarza ZG SEiRP,
 • Jana Kaczmarczyka - Prezesa ZW SEiRP w Krakowie,
 • Andrzeja Kowalcze - Prezesa ZW SEiRP RP,
 • Czesława Kurczynę i Jana Fabiańskiego - Prezesa i Wiceprezesa Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Woj. Małopolskiego w Krakowie,
 • ppłk Renatę Niziołek i mjr Zbigniewa Zadorę - Dyrektora i Wicedyrektora ZK  w Wadowicach,
 • bryg. Pawła Kwarciaka - Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach,
 • mł.insp. Arkadiusza Śniadka - Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach  i jego zastępcę mł.insp.Roberta Michnę,
 • Jana Smolca - Prezesa Stow. „Witalność” w Andrychowie,
 • Dawida Herbuta - Przew. Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w  Wadowicach,
 • Czesława Rajdę - radnego Rady Miejskiej w Andrychowie,
 • dowódców jednostek ratowniczo gaśniczych w Wadowicach i Andrychowie,
 • Kazimierę Stanaszek i Zofię Gołba - Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Spytkowicach,
 • Andrzeja Cholewę - Przewodniczącego  Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region w Wadowicach,
 • Mieczysława Stopę - Prezesa Zarządu OSP  w Kleczy Dolnej,
 • byłych Komendantów Policji i Dyrektorów ZK w Wadowicach, Prezesów oraz przedstawicieli Kół emerytów i rencistów policyjnych i pożarnictwa z Chrzanowa, Oświęcimia, Myślenic, Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu.

Po uczczeniu symboliczną minutą ciszy zmarłych emerytowanych funkcjonariuszy, Prezesi Kół Emerytów i Rencistów Policyjnych - Janusz Janik, Pożarnictwa - Kazimierz Gurdek i Służby Więziennej - Jerzy Lachendro w krótkich wystąpieniach scharakteryzowali działalność swoich Stowarzyszeń oraz przypomnieli historię powstania Wadowickiego Porozumienia Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było wręczenie członkom, jak i  osobom wspierających ich działalność, wyróżnień oraz pamiątkowych medali jubileuszowych.

Odznaki „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”  otrzymali:

Jerzy Byrski, Leszek Wojtanek, Antoni Wojtanek, Kazimierz Byrski, Jan Fatyga, Bronisław Gurdek, Zdzisław Kalamus, Zbigniew Kutkiewicz, Maria Garzeł, Stanisław Pochała, Jan Wawro, Marek Błachut, Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa, mł. insp.Arkadiusz Śniadek - Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, mł. insp. Robert Michna - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, bryg. Paweł Kwarciak - Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, Włodzimierz Warzecha - były Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, Jacek Jończyk - były dyrektor ZK i Starosta Wadowicki, a także obecny radny Radny Powiatu, Marek Wrona - były Dyrektor ZK w Wadowicach, Jerzy Lachendro - Przewodniczący Koła KZEiR SW w Wadowicach, Kazimierz Gurdek - Prezes ZEiRP RP w Wadowicach, Jan Smolec - Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie.

Odznaki „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem oraz dyplomy otrzymali:

Stanisław Wajdzik, Jerzy Wyrwiak, Piotr Ewiak, Maria Szcząber, mł. insp. Grzegorz Mucha - Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie, Kazimiera Stanaszek, Zofia Gołba - Prezes Koła PZW w  Spytkowicach, Andrzej Cholewa - Przewodniczący Prezydium IPA Region Wadowice, Jakub Pindel - były Dyrektor ZK Wadowice, Krzysztof Szuster - były Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, Tomasz Dudek - były Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, Władysław Studnicki, Zdzisław Chudy.

Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymali:

Barbara Leśniakiewicz, Franciszek Oprychał, Janusz Janik, Jerzy Lachendro.

 

W dalszej części uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, którzy oprócz życzeń sukcesów na przyszłość, wręczyli gospodarzom liczne pamiątki i listy gratulacyjne, przepiękny program artystyczny w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Andrychów" oraz wspólny posiłek i zabawa taneczna.

 

Janusz Janik 

foto: Jan Smolec, Piotr Styczyński

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET