Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     2023.03.09 Dzień Kobiet w Kole    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.03.09 Dzień Kobiet w Kole

W dniu 9 marca 2023 roku Zarząd Koła SEiRP w Gorlicach zorganizował z okazji Międzynarodowego  Dnia Kobiet spotkanie z Paniami emerytkami policyjnymi i wdowami po zmarłych funkcjonariuszach oraz Paniami z kadry cywilnej współpracującymi z naszym Zarządem  w niezbędnych czynnościach do funkcjonowania naszego stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i uczestniczyli w nim:  Zarząd Koła SEiRP w Gorlicach w okrojonym składzie z powodu obiektywnych przyczyn tj. Prezes Koła SEiRP w Gorlicach Wiesław Maksym, z-ca Prezesa Mirosław Janik, skarbnik Włodzimierz Gryga oraz członek Zarządu Mariusz Konieczny, zaproszone członkinie  Koła SEiRP i panie z kadry cywilnej.

W tym roku z różnych przyczyn była niska frekwencja naszych członkiń i gości, ale mieliśmy przyjemność przywitać emerytowaną Panią byłą komendant Dorotę Tokarz, która zadeklarowała wstąpienie do naszego Koła oraz nowo mianowanego z-cę komendanta KPP-Gorlice podinsp. Mirosława Mazur.

Na wstępie  Prezes naszego Koła Wiesław Maksym przywitał uczestników i podziękował za zaszczycenie  swoją obecnością oraz złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji ich święta.

Po oficjalnej części Prezes Zarządu SEiRP Koła w Gorlicach Wiesław Maksym wręczył wszystkim Paniom symboliczną różę i przy skromnym poczęstunku spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

 

Sporządził: Mirosław JANIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET