Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2014.01.17 Noworoczne spotkanie członków Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego w Andrychowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.01.17 Noworoczne spotkanie członków Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego w Andrychowie

     Spotkania świąteczno-noworoczne są polską tradycją. W duchu tym, od wielu już lat w styczniu, emeryci i renciści policyjni spotykają się w Andrychowie, aby w świątecznym jeszcze nastroju cieszyć się ze spotkania w gronie przyjaciół, kolegów i współtowarzyszy służby, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Tegoroczne spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 60 osób, było czwartym i kolejnym w ramach zawartego przed pięcioma laty Porozumienia, odbyło się w dniu 17 stycznia 2014 roku w obiekcie Marwexu w Andrychowie. Jego Gospodarzami byli Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wadowickiego Porozumienia:

 • Janusz Janik – Prezes wadowickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Marian Witkowski z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Wśród uczestników zaproszonych przez organizatorów znaleźli się znakomici goście, w tym m.in.:

 • prof. Joanna Senyszyn – posłanka do Parlamentu Europejskiego,
 • Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa,
 • Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki,
 • Jan Kaczmarczyk – Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie,
 • Piotr Styczyński – Sekretarz Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych woj. krakowskiego i Członek Prezydium ZW SEiRP w Krakowie,
 • Jan Fabiański – Członek Prezydium Porozumienia i ZW SEiRP w Krakowie,
 • insp. Waldemar Krężel Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach i jego Z-ca mł. insp. Bogdan Wajdzik,
 • mł. bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
 • mjr Marek Wrona – Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach i jego Z-ca mjr Jakub Pindel,
 • mł. insp. Jerzy Paś – Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie,
 • podinsp. Marek Błachut – Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • nadinsp. Andrzej Woźniak – Przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP były Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
 • Czesław Rajda – Radny Rady Powiatu Wadowickiego,
 • Jan Smolec – Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Samotnie Wychowujących dziecko „Witalność” Andrychowie.

Wszystkim zebranym, jak i ich rodzinom, życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, powodzenia w życiu osobistym, pogody ducha oraz spełnienia marzeń i aby na swej drodze spotykali tylko życzliwych ludzi, a tym, którzy jeszcze pracują lub pełnią funkcje publiczne sukcesów i satysfakcji w realizacji obowiązków służbowych, w imieniu Porozumienia złożył Prezes Janusz Janik, licząc na dobrą współpracę z kierownictwami jednostek, przy których działają organizacje emeryckie, a także współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi. W dalszej kolejności życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku złożyli prof. Joanna Senyszyn oraz Tomasz Żak, Jacek Jończyk, Waldemar Krężel, Jan Kaczmarczyk, Marek Wrona, Andrzej Woźniak, Paweł Kwarciak i Jan Smolec. Podczas spotkania Jan Fabiański dokonał uroczystego wręczenia Januszowi Janikowi legitymacji członkowskiej wraz z odznaką Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych woj. krakowskiego. Obaj zadeklarowali zaktywizowanie współpracy pomiędzy obydwoma Porozumieniami.

Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy w minionym roku odeszli na „wieczną wartę”.  Cześć ich Pamięci!

Miłym i sympatycznym akcentem spotkania było wyróżnienie przez Prezesa Janusza Janika europosłanki Joanny Senyszyn książką wydaną przez ZW SEiRP w Krakowie autorstwa Piotra Styczyńskiego, pt. „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990 – 2010” wraz z życzeniami i dedykacją od samego autora.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Piotr Styczyński                                       

                                                                                                                                                                                                                                       Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET