Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2019.02.28 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.02.28 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

W dniu 28 lutego 2019 roku,

w siedzibie Emerytów i Rencistów PSP w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 19,

odbyło się posiedzenie

Zarządu  Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego.

 

 

INFORMACJA

z działalności

Zarządu

Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Województwa Małopolskiego

za okres 2015 – 2018

 

Posiedzenie Zarządu odbyło się pod hasłem, takim samym jak III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, „zmian prawno-historycznych” podjętych przez rząd PIS i jego koalicjantów .

Przypomnijmy, że okresy współpracy organizacji mundurowych z „władzą” w okresie 2000 – 2018 miały różny charakter:

2000 – 2005 w tym okresie podjęto próbę likwidacji odrębności systemu emerytalnego dla mundurowych. Zaproponowano włączenie do systemu powszechnego. W odpowiedzi organizacje emerytów mundurowych powołały Komitet Inicjatyw Obywatelskich, który zebrał 180.000 podpisów. Przy wsparciu SLD i PSL Sejm przyjął 4 z 5 wniosków zawartych w projekcie (zachowano odrębność rozwiązań emerytalnych dla żołnierzy i funkcjonariuszy).

 27 października 2000 roku, powstaje Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Porozumienie - spełniło swoją rolę, jako koordynator działań w naszym regionie.

2005 – 2007 – w okresie rządu „PIS – Samoobrona – LPR” przygotowano projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Propozycja ta nie została zrealizowana, ze względu na zawirowania w obozie władzy. Był to jednak ważny sygnał powrotu do rozliczeń z przeszłością Polski Ludowej, co jeszcze w 1992 roku wyrażało w swoim programie Porozumienie Centrum.

2007 – 2015 – Władze III RP rozpoczęły demontaż systemu ubezpieczeń społecznych, w tym o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy Policji.

Ustawa obniżająca świadczenia emerytalne funkcjonariuszy Policji z 2009 r. dała sygnał, że nic nie jest wieczne, w szczególności słowa i zobowiązania polityków.

W okresie 2007 – 2015 rządząca większość” PO-PSL „nie zabezpieczyła” prawnie stabilności funkcjonowania Państwa, a nawet przez niefrasobliwość podejmowanych rozwiązań prawnych (manipulacja przy Trybunale Konstytucyjnym), czy wyraźnie odcinanie się od historii formacji mundurowych Polski Ludowej (zmiana ceremoniału wojskowego i policyjnego) spowodowało, że obejmująca w 2015 r. władzę prawica (PIS i jego koalicja) mogli podjąć działania destabilizujące Państwo.

Powołanie w 2000 r. Porozumienia ZiSSM WM było właściwą odpowiedzią na działanie władzy przeciwko środowisku mundurowych.

Zasada „w jedności siła” jest cały czas aktualnawymaga jedynie aktywniejszego działania – dobrego organizatora i koordynatora. Jedynie Federacja SSM RP i na jej czele Prezydent FSSM RP płk. Zdzisław Czarnecki, są dziś najbardziej aktywni w wypracowaniu stanowisk i działań mobilizujących polityków i Posłów opozycji Sejmu i Parlamentu Europejskiego w/s zaskarżenia ustawy represyjnej i przeciw działaniu wprowadzenia już przygotowanej kolejnej ustawy represyjnej wobec kolegów z wojska. Opracowali szereg dokumentów odwoławczych do Ministra SWiA i Sądów, jak również zorganizowali szereg konferencji naukowych nt. praworządności i miejsce służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie.

  Władze Porozumienia

    1. Najwyższa

 • Walne Zebranie Członków Prezydium Sygnatariuszy Porozumienia – obraduje raz na 4 lata, lub nadzwyczajne z ważnych powodów. 

    2.   Wykonawcza

 • Zarząd – zbiera się raz na rok, lub częściej z ważnych powodów. Obradował dwa razy w trybie zwyczajnym.
 • Prezydium – obradowało średnio raz na dwa miesiące w 2016 i 2017 r. z przerwą w okresie wakacji i 3 razy w 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował decyzje w/s powołania nowego Zarządu i Prezydium, oraz przygotowania obchodów XV-lecie Porozumienia.

W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o delegowaniu nowych członków do Zarządu i Prezydium na kolejną VII kadencję.

 

Działalność Zarządu

 

W omawianym okresie nastąpiły zmiany personalne w Zarządzie i Prezydium. Na wskutek śmierci w 2017 r. płk Edwarda Potockiego – zastąpił płk Zenon Jerzakowski, nadkom. Stefana Grodowskiego – w 2019 r. zastąpił kom. Janusz Janik.

Podstawą działania Zarządu Z i SSM WM jest przyjęcie i podpisanie Deklaracji  przez pierwszych sygnatariuszy  wywodzących się z Resortu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej – która mówi „kierując się potrzebą wspólnego reprezentowania idei, zadań i stanowisk nas łączących i ich lepszej i skuteczniejszej realizacji” jest w dalszym ciągu aktualna. Bieżące sprawy realizujemy w oparciu o akt normatywny wewnętrzny zwany REGULAMINEM.

Współpracujemy z organizacjami społecznymi, państwowymi i poza rządowymi, między innymi:

 • Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – ZG Warszawa
 • Porozumienie Służb Mundurowych w Wadowicach
 • Szkoła Nr.9 w Olkuszu
 • Zespół Szkół w Dobczycach

Członkowie Prezydium Porozumienia uczestniczyli w różnego rodzaju konferencjach, m.in.:

 • W 2016 r. w Konferencji Naukowej w Warszawie „Służby Mundurowe w Społeczeństwie Obywatelskim” zorganizowanej przez FSSM RP (dokładny opis w Biuletynie.
 • W 2017 r.  delegacja Porozumienia uczestniczyła w Konferencji pod Sejmem?
 • W 2018 r. w III Konferencji FSSM RP połączonej z Walnym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym.
 • W 2018 r Prezes Porozumienia uczestniczył w Konferencji – „ Sztuka Wojskowa w Okresie Niepodległości” - zorganizowana przez Związek Weteranów i Rezerwistów WP
 • W 2016 r. Sekretarz Porozumienia utworzył link na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Krakowie, a w 2018 utworzył pocztę elektroniczną Porozumienia:

e-mail: porozumienie.krakow11@gmail.com

Ponadto, Prezes Porozumienia wspólnie lub przemiennie z niektórymi członkami Prezydium uczestniczył:

 • w spotkaniu noworocznym na Wawelu z Braćmi Kurkowymi,
 • w apelu w rocznicę katastrofy samolotu Casa,
 • w Święcie 145 Rocznicy Straży Pożarnej,
 • w wyborze Króla Kurkowego,
 • w Święcie Straży Miejskiej,
 • w Święcie Bazy Lotniczej,
 • w wymarszu I Kadrowej,
 • w 55-leciu Muzeum Lotnictwa,
 • w święcie Lotnictwa
 • w Święcie 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane w II Korpusie Wojsk Zmechanizowanych
 • w Święcie Administracji Państwowej

                 

                                                Opracował: Jan Fabiański

Kraków, luty 2019 roku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET