Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     MYŚLENICE    /     2019.03.15. Walne Zebranie Sprawozdawcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.03.15. Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 15 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Myślenicach. Myślenickie Koło na dzień 31.12.2018 roku liczyło 74 członków, w tym 10 kobiet i 5 członków wspierających, natomiast w zebraniu uczestniczyło 16 osób. Obecny był opiekun Koła Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie Janusz Janik i Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicch mł. insp. Piotr Dera.  Przewodniczącym zebrania został Prezes  Leszek Wawok, a sekretarzem i jednocześnie protokolantem  Zbigniew Zwoliński.                                                                                                                                                                             

Sprawozdanie z działalności Koła za okres 2018 roku  przedstawił Prezes Leszek Wawok. Przypomniał, że w minionym roku Koło zmniejszyło się o 6 członków, z czego 2 zmarło (Leszek Słabiak i Czesław Plulchny), natomiast 4 zrezygnowało na własną prośbę. Zgodnie z planem zorganizowano kilka projektów, min. spotkania noworoczne, wiosenne i jesienne integracyjne spotkania przy ognisku i wspólnie z krakowskim Kołem Centrum I,wyjazdy na wycieczki i wczasy nad morzem. W zależności od potrzeb pomagano w sporządzaniu wniosków o pomoc socjalną.                                                                                                                                                               

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.                                                                  

Uchwałą przyjęto Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, Sprawozdanie  finansowe  skarbnika i Plan na przyszły rok, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Zwoliński nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o zatwierdzenie Sprawozdania.

Janusz Janik w swoim wystąpieniu odniósł się do funkcjonowania funduszu socjalnego dla emerytów policyjnych pozostającego w dyspozycji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie (z powiatu myślenickiego wpłynęło i pozytywnie rozpatrzono 70 wniosków). Podkreślił bardzo słabe zaangażowanie w gromadzeniu środków z odpisu 1 procenta w ramach OPP pozostających w dyspozycji ZG mimo, iż ludzi z naszego środowiska potrzebujących pomocy jest wielu. Nawiązał do obowiązującej już trzeci rok represyjnej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r. i stwierdził, że w tej kwestii nie udało się nic zrobić. Podziękował obecnemu na zebraniu mł. insp. Piotrowi Dera za umożliwienie przeprowadzenia zebrania i poprosił o udostępnienie świetlicy na dyżury. Omówił również ogólnie działalność Stowarzyszenia w województwie małopolskim.

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach mł. insp. Piotr Dera dziękując za zaproszenie powiedział, że wspiera działalność Koła. Zapewnił, że wykorzystanie świetlicy na dyżury w pewnym uzgodnionym zakresie jest możliwe.                  

W planie pracy na 2019 r. znalazły się min. następujące tematy:

  • intensyfikacja działań zmierzających  do zwiększenia stanu liczebnego koła i w związku ze zgodą kierownictwa KPP w Myślenicach uruchomić na początek 1 raz w miesiącu (najlepiej we wtorek) dyżur  w świetlicy tej jednostki celem ułatwienia członkom kontaktu z Zarządem i pomocy w załatwianiu różnych osobistych spraw;
  • w maju i wrześniu zorganizować integracyjne spotkania  przy ognisku;
  • w miesiącach letnich  w zależności od zapotrzebowania we współpracy z innymi Kołami zorganizować wycieczkę i wczasy;
  • w trzecim kwartale podjąć działania organizacyjne celem przygotowania w 2020 roku uroczystej zbiórki z okazji jubileuszu XXX- lecia powstania Koła.

W wystąpieniu  na zakończenie Prezes Leszek Wawok podziękował za współpracę i prosił o jeszcze większe zaangażowanie i pomoc w związku z jego stanem zdrowia. Życzył  wszystkim dobrego zdrowia i powodzenia w  życiu osobistym.  

                                                                                                                                                            Leszek Wawok                            


Projekt i wykonanie: InforpolNET