Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     ZAKOPANE    /     2018.03.21 SpoKREWnieni SŁUŻBĄ    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.03.21 SpoKREWnieni SŁUŻBĄ

 S p o KREW n i e n i   S Ł U Ż B Ą

W dniu 21 marca 2018 r. w ramach ogólnopolskiej akcji w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem odbyła się zbiórka krwi dla chorych i osób pokrzywdzonych w różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadkach. Podobnie jak w latach ubiegłych na apel organizatorów, którymi byli Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zakopanem, Prezydium Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Zakopanem oraz Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem odpowiedziało wielu członków z w/w Stowarzyszeń, miejscowych policjantów i pracowników cywilnych. Tradycyjnie obsługę medyczną zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zakopanem z którymi organizatorów akcji łączy długoletnia i owocna współpraca. W zbiórce krwi wzięło udział 42 ''mundurowych'' wspomaganych przez ''inne służby'' co widać m. in. na jednym z załączonych zdjęć. Łącznie zebrano 18,8 litra tego cennego leku  dla ratowania zdrowia i życia osób, którym ten dar jest najbardziej potrzebny. Wszystkim honorowym dawcom organizatorzy zbiórki składają serdeczne podziękowanie i zapraszają jednocześnie do kolejnych zbiórek w przyszłości.

 

                                                               Tekst : Jan Szymański

                                                            Zdjęcia : Agnieszka Szopińska

                                                                           Edward Kwak

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET