Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2017.03.17 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.03.17 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

W dniu 17 marca 2017 r.  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach. Wadowickie Koło liczy 192 członków w tym 18 kobiet, 8 członków seniorów i 7 członków wspierających natomiast w zebraniu uczestniczyło  64 członków. W okresie 2016 roku przyjęto 12 osób, a ubyło 6 w tym 3 zmarło. Wśród zaproszonych gości znaleźli się mł.insp. Włodzimierz Warzecha  Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, Wiceprezes  ZW SEiRP w Krakowie, członek Prezydium ZG  a zarazem opiekun koła Piotr Styczyński,   Prezes Koła SEiRP w Chrzanowie Wojciech Wójcik, Wiceprzewodniczący Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW w Wadowicach Marian Witkowski, Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach Kazimierz Gurdek i Prezes Stowarzyszenia Witalność w Andrychowie Jan Smolec. Przewodniczenie zebraniu powierzono prezesowi Januszowi Janikowi, sekretarzowanie Andrzejowi Gielasowi, a przewodniczącym komisji  uchwał i wniosków został Józef Żurek.

W dalszej kolejności wręczono niżej wymienionym jubilatom okolicznościowe listy gratulacyjne  życząc w im wszystkiego najlepszego  i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych Jubileuszy:                                             

 • 90  lat T.Wiktor;  
 • 80 lat  Cz.Smagło, E.Wieczorek;
 • 75 lat  S.Walczak;
 • 70 lat E.Krasiński, E.Sury, J.Wicher;   
 • 65 lat  K.Faber,J.Fatyga, J. Kajdas, L.Nowak, K.Ragin, M.Rutkowski, E.Śnigur, W.Wysogląd;     
 • 60 lat  Cz.Bołoz, L.Dyrcz, A.Kołacz, J.Koziński, Z.Kutkiewicz, S.Rzeszódko, J.Standio,  J.Świętek;
 • 55 lat  J.Gigoń, M.Matyszkiewicz, M.Nowak, A.Szkudlarek, M.Szymanek, M.Wojtaszek, J.Wyrwiak.  

Sprawozdanie z rocznej działalności Koła przedstawił prezes Janusz Janik. Przypomniał  że rok 2016 na długo pozostanie w pamięci emerytów i rencistów w związku z przyjęciem tzw. ustawy restrykcyjnej  z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym obniżającej świadczenia  sporej grupie emerytów i rencistów związanych z różnymi formacjami resortu spraw wewnętrznych.  Wysoko ocenił współdziałanie  w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń  Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego oraz  z Regionem IPA w Wadowicach.  Zgodnie z planem zorganizowano wiele projektów min. spotkania noworoczne i z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, X Jubileuszowe Spotkania Wędkarskie,  dwudniową wycieczkę do  Zamościa i Łańcuta, integracyjne spotkanie z okazji Dnia Seniora Policyjnego, ognisko, grzybobranie,  wyjścia do teatru   a także wspólnie z kołem suskim wczasy nad morzem w Unieściu. Łącznie w tych imprezach wzięło udział 441 osób.                                                                                                                                             

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.                                                                 

W sprawozdaniu  finansowym skarbnik Grzegorz Skrzypiec bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił plan finansowy na kolejny rok, a przewodniczący komisji rewizyjnej  Adam Żydek nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla zarządu.  Przyjęto plan pracy na 2017 r. w którym znalazło się wiele projektów  między innymi:  

 • w styczniu tradycyjnie  już zorganizować w Andrychowie spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami policyjnymi, służby więziennej i pożarnictwa w ramach zawartego przed  ośmiu  laty porozumienia związków  i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych powiatu wadowickiego,
 • w lutym zorganizować karnawałową zabawę ostatkową,
 • w lutym  wspólnie z IPA Region Wadowice zorganizować kulig,
 • w marcu z okazji Dnia Kobiet zorganizować spotkanie z członkiniami koła oraz z wdowami po zmarłych członkach,
 • w miesiącach letnich zorganizować zbiorowy wypoczynek nad morzem w Polsce lub zagranicą ,                         
 • w maju zorganizować wspólnie z IPA Region Wadowice pod patronatem Prezesa ZW SEiRP  w Krakowie  „XI spławikowe spotkania wędkarskie” dla  członków obu tych stowarzyszeń zapraszając drużyny z województw małopolskiego  i śląskiego propagując szeroko pojętą integrację,                                                                       
 • zorganizować  wycieczkę  krajoznawczą do Sandomierza i Kazimierza Dolnego nad Wisłą (termin: ¾  czerwca), 
 • w lipcu zorganizować spotkanie z okazji Dnia Seniora Policyjnego, a tych najstarszych i schorowanych odwiedzić w domach,
 • w miesiącu wrześniu wspólnie z Kołem SEiRP w Suchej Beskidzkiej zorganizować  wypoczynek dla grupy 30 osób nad Bałtykiem w Unieściu,
 • zorganizować co najmniej  1 wyjazd na przedstawienie do teatru lub muzeum,
 • w drugiej połowie  września  zorganizować ognisko i grzybobranie,  a w listopadzie „andrzejkową” zabawę   taneczną  dla  co  najmniej  50 osób.    

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł.insp. Włodzimierz Warzecha  pozytywnie ocenił działalność koła i życzył sukcesów na przyszłość oferując swoją pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć.

Wiceprezes Piotr Styczyński ogólnie przedstawił działalność stowarzyszenia  w województwie,  bardzo wysoko ocenił osiągnięcia wadowickiego koła  i życzył  sukcesów w bieżącej  pracy. Zaapelował  o przekazanie odpisu  1% z podatku  na  SEiRP w ramach OPP.        

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.              

                                                                                                                                                                                              Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET