Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2014.03.11 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.03.11 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła SEiRP w Tarnowie

 

    W dniu 11 marca 2014 roku, w siedzibie Komisariatu Policji Tarnów – Centrum, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła SEiRP w Tarnowie.  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym, m.in.: Jerzy Krawczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Andrzej Czopek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, Piotr Styczyński – Członek Zarządu Wojewódzkiego i Rzecznik Prasowy, insp. Robert Biernat – Komendant Miejski Policji w Tarnowie, kom. Jan Pytko – Komendant Komisariatu Policji Tarnów – Centrum, asp. szt. Jerzy Kuczkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i Rejonowego NSZZ Policjantów oraz Prezesi Kół Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego i Służby Więziennej oraz blisko stu emerytów i rencistów z terenu miasta i powiatu. Głównym celem zebrania było dokonanie oceny Koła za okres kadencji 2010 – 2014, wybór nowych władz Koła oraz podjęcie Uchwał, w tym Uchwały programowej na okres kolejnej kadencji  2014 – 2018. W pierwszej części dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń i dyplomów. Za aktywną pracę i współdziałanie na rzecz Stowarzyszenia, Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, wyróżniono insp. Roberta Biernat, kom. Jana Pytko oraz Annę Walkowicz – Sekretarza Koła SEiRP w Tarnowie.  Odznakę „Za zasługi z dyplomem” otrzymali: Lidia Zgłobisz, Jan Nosal, Michał Mentel, Stanisław Jachimek i Grzegorz Koziara. Wręczono także Dyplomy Uznania Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie oraz Listy gratulacyjne Jubilatom. Szczególne podziękowania za długoletnią pracę w Zarządzie  Koła złożono Janowi Skołuckiemu – jednemu z założycieli Stowarzyszenia, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pracy w Zespole ds. socjalno – bytowych.

     Z przedłożonych sprawozdań, dyskusji oraz wypowiedzi gości wynika, że Zarząd Koła SEiRP w Tarnowie w minionej kadencji w pełni wywiązał się z realizacji statutowych zadań. Koncentrował się głównie na obronie praw nabytych emerytów i rencistów policyjnych, udzielania im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych oraz w związku z tzw. „ustawą dezubekizacyjną. Skutecznie broniono przed zakusami obniżenia o połowę funduszu socjalnego. Dużą wagę przywiązywano do organizacji aktywnego życia emerytów i rencistów poprzez organizowanie wycieczek, wczasów i spotkań integracyjnych. Powyższe kierunki działania będą realizowane w kolejnej kadencji w latach 2014 – 2018, co zawarte zostało w podjętej Uchwale Programowej. Zebranie oceniło, że Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna i Zespoły robocze ds. socjalno – bytowych oraz rekreacji i wypoczynku działały bardzo dobrze i aktywnie, dlatego też Komisja wyborcza złożyła wniosek, aby osoby działające dotychczas w tych organach pełniły te funkcje przez następną kadencję. W wyniku jawnych wyborów Prezesem Koła ponownie został wybrany Marian Sarkowicz, a Wiceprezesami Jerzy Krawczyk i Edward Pogoda.

     Na dzień zebrania Koło SEiRP w Tarnowie liczy 445 członków, tj. około 50 % uprawnionych osób do świadczeń emerytalno-rentowych i nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa. Na podstawie danych statystycznych i oceny Zarządu Wojewódzkiego i Głównego Stowarzyszenia należy do najliczniejszych i najaktywniejszych organizacji w województwie małopolskim i w kraju. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET