Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2021.10.13 Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2021.10.13 Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego

W dniu 13 pazdziernika 2021 roku, w Klubie Garnizonowym w Krakowie odbyło się Posiedzenie Prezydium Porozumienia ZiSSM Woj. Małopolskiego. Odbyło się zgodnie z programem, wzięli w nim udział przedstawiciele 7 sygnatariuszy Porozumienia. (ilość obecnych członków Prezydium – 10) Nieobecni  to przedstawiciele Stowarzyszeń:

  • LOK
  • Związek Żołnierzy RP
  • Związek Weteranów i Rezerwistów WP
  • Stowarzyszenie Chemików Wojskowych

W pierwszej kolejności Prezes Czesław Kurczyna przywitał obecnych i przedstawłu program posiedzenia. Następnie głos zabrał Prezes 33 Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Krakowie – Zygmunt Siudak, który przedstawił szczegółowy program uroczystości wręczenia sztandaru, oraz  koszty cateringu i wynajmu Sali.  Przypomniał że, w dniu 20.10.21r. o  godz. 17.00 w Kościoła Garnizonowego pw. Św. Agnieszki – ul. Dietla 30 w Krakowie  odbędzie się  msza św. w intencji uczestników działań poza granicami Kraju, a po niej nastąpi złożenie kwiatów przy tablicach pamiątkowych.

Prezes 33 Koła SKMP ONZ pokazał Księgę Pamiątkową uczestnikom posiedzenia Prezydium, ufundowaną przez Zarząd Porozumienia oraz przedstawił listę partnerów i sponsorów  uroczystości wręczenia sztandaru.

Wiceprezes Porozumienia Jan Fabiański odczytał wykaz członków nowego Zarządu i Prezydium Porozumienia na lata 2020- 2023, oraz zapoznał z Regulaminem Porozumienia ws. przebiegu Walnego Zebrania ZiSSM WM i ze  szczegółowym programem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 17 listopada 2021 roku.

W dyskusji omówiono proponowane zmiany w Regulaminie Porozumienia wprowadzając do §4 nadanie tytułu Honorowego Prezesa i Honorowego Członka  Porozumienia. W §9  dopisanie podpunktu „e” o brzmieniu: Zarząd Porozumienia uchwałą nadaje medal okolicznościowy – „Za Zasługi Dla Porozumienia” oraz ustanawia inne rodzaje wyróżnień.

Nie podjęto decyzji o zaproszeniu innych gości na WZSW ZiSSM WM.

Członkom Prezydium obecnym na posiedzeniu przekazano zaproszenia dla  Prezesów na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze.

Na koniec dyskusji zabrał głos Prezes Czesław Kurczyna, który na zadane pytanie, „ co myśli o nadchodzących wyborach Prezesa?” odpowiedział, że poddaje się pod osąd nowego Zarządu w dniu 17 listopada 2021 roku w czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

Wiceprezes Jan Fabiański przypomniał o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Porozumienia w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 16.00, które odbędzie się w Klubie Garnizonowym w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 1, i obowiązkowej obecności Zarządu i Prezydium Porozumienia oraz Prezesów Sygnatariuszy Porozumienia.

 

  Sporządzili:

 Jan Fabiański

Piotr Styczyński

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET