Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Aktualności    /     2015.07.21 Wręczenie sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Krakowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.07.21 Wręczenie sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Krakowie

     W dniu 21 lipca 2015 roku, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pod obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej –  jeńców z obozu w Ostaszkowie  pomordowanych przez NKWD w czasie II Wojny Światowej, miały miejsce obchody Święta Policji KWP i OPP w Krakowie oraz uroczysty akt nadania sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie.

     W uroczystości uczestniczyli, m.in.: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski,  nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, jego Zastępcy: insp. Paweł Dzierżak, insp. Andrzej Płatek oraz insp. Jacek Fabisiak, Kadra Kierownicza Garnizonu Małopolskiego, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, zaproszeni goście, kompania honorowa Policji, wyróżnieni policjanci i pracownicy Policji. 

     O godz. 10.25 podniesiono flagę państwową na maszt, a następnie ustawiono pododdziały uczestniczące w uroczystości oraz towarzyszące poczty sztandarowe, wprowadzono wartę honorową i Kompanię Honorową, poczet sztandarowy ZW SEiRP w Krakowie (jeszcze bez sztandaru) zajął miejsce obok pocztu sztandarowego KWP Kraków.

     Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wraz z przybyciem Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dowódca uroczystości  insp. Krzysztof Bogusławski zameldował Wojewodzie gotowość do rozpoczęcia apelu z okazji Święta Policji oraz wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji. Po złożeniu meldunku, Wojewoda Jerzy Miller przywitał się z dowódcą uroczystości, a następnie obaj przywitali się ze sztandarem poprzez oddanie honorów.

     Po wystąpieniu powitalnym Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz aktów mianowania  na kolejne stopnie policyjne. Jerzy Miller odznaczył 9 złotymi, 7 srebrnymi oraz 2 brązowymi medalami za długoletnią służbę krakowskich policjantów, a nadinsp. Mariusz Dąbek wręczył 5 srebrnych i 5 brązowych odznak „Zasłużony Policjant”. Ponadto awansami na wyższe stopnie uhonorowano 21 policjantów.

     W dalszej kolejności lektor odczytał aktu nadania sztandaru, ksiądz kapelan dokonał poświęcenia sztandaru, po czym nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru. Dowódca uroczystości podał komendy: „Pododdziały BACZNOŚĆ!. Na prawo PATRZ!. Poczet sztandarowy  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - BACZNOŚĆ!  do wręczenia sztandaru MARSZ!”. Poczet sztandarowy, w składzie Jan Puda, Janusz Janik oraz Edward Kwak,  wyszedł przed front szyku, zatrzymał się przed stołem na którym leżał sztandar, na początku rozłożonego czerwonego dywanu. Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wziął sztandar ze stołu i przekazał go nadinsp. Mariuszowi Dąbkowi – Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. MKWP podniósł go do pozycji pionowej, podszedł do Jana Kaczmarczyka – Prezesa  Zarządu Wojewódzkiego  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie i wygłaszając formułę przekazania, pochylił sztandar tak, aby dolny brzeg znajdował się ok. 1 metra nad ziemią. Prezes  Jan Kaczmarczyk klęknął na prawe kolano, prawą ręką ujął płat sztandaru, podnosząc go do ust pocałował, wstał, przejął sztandar od wręczającego mówiąc: „Ku chwale Ojczyzny”. Następnie wykonał w tył zwrot, uniósł sztandar do góry, i zaprezentował go pochylając w prawo, a potem w lewo. Zaraz po tym poczet sztandarowy przyklęknął na prawe kolano, Jan Puda prawą ręką ujął płat sztandaru, podnosząc go do ust pocałował. Na komendę dowódcy pocztu członkowie pocztu wstali i Jan Puda przejął sztandar od Prezesa Jana Kaczmarczyka w położenie PREZENTUJ.

     Insp. Krzysztof Bogusławski – dowódca uroczystości podał komendę: „Poczet  Sztandarowy – Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych BACZNOŚĆ! do prezentacji sztandaru MARSZ!”. Sztandarowy przełożył  sztandar w położenie NA RAMIĘ, a przechodząc przed frontem pododdziałów przełożył  sztandar w położenie SALUTOWANIE, a następnie poczet zajął swoje miejsce w szyku,

     Po ceremonii wręczenia sztandaru przemówienie okolicznościowe wygłosił Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, który pogratulował wszystkim awansowanym, odznaczonym oraz złożył życzenia okolicznościowe członkom SEiRP z okazji wręczenia sztandaru.

     W dalszej kolejności głos zabrał Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i zarazem Prezydent Federacji Służb Mundurowych, który pogratulował nadania sztandaru, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w codziennej pracy na rzecz Stowarzyszenia, złożył także gratulacje wszystkim wyróżnionym policjantom i pracownikom Policji.

     Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nadinsp. Mariuszowi Dąbkowi „Medalu za zasługi dla Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego”, a wręczenia dokonali: płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia oraz Jan Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w Krakowie.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez MKWP, NSSZ Policjantów. W imieniu SEiRP złożyli ją: Prezes Jan Kaczmarczyk oraz Wiceprezesi: Wiesław Lipkowski i Janusz Dziedzic.

Po wyprowadzeniu Kompanii Honorowej nastąpiło zakończenie pierwszej części uroczystości.

Jej druga część odbyła się w restauracji „Piastowska” w Nowej Hucie, gdzie nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ w tablicę pamiątkową oraz składanie podpisów w „Księdze pamiątkowej”. Osoby uhonorowane gwoździami pamiątkowymi: 

 • nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
 • Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie
 • mł. insp. Paweł Dzierżak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • insp. Andrzej Płatek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • insp. Jacek Fabisiak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych:

 • Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes
 • Jerzy Krawczyk – Wiceprezes
 • Zdzisław Bartula – Skarbnik
 • Joanna Szczepańska – Sekretarz
 • Antoni Duda – Członek Prezydium

Z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie:

 • Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes
 • Janusz Dziedzic – Wiceprezes
 • Piotr Styczyński – Wiceprezes
 • Janusz Janik – Wiceprezes ZW SEiRP; Prezes Koła SEiRP w Wadowicach
 • Jan Fabiański – Członek Prezydium
 • Stanisław Smoleń – Członek Prezydium
 • Stanisław Szeląg – Skarbnik
 • Halina Ochmańska – Sekretarz

Goście  honorowi:

 • płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Woj Małopolskiego
 • Antoni Forgiel – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji
 • Janusz Łabuz – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego
 • podinsp. Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP Kraków
 • podinsp. Katarzyna Wieczorek – Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP Kraków

Z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Krakowie:

 • Stanisław Kliś – Przewodniczący
 • Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący
 • Róża Godyń – Sekretarz
 • Elżbieta Odziomek
 • Jerzy Byrski
 • Tadeusz Gurgul
 • Zbigniew Zdeb

Prezesi Kół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Województwa Małopolskiego:

 • Andrzej Jurga – Kraków – Centrum I
 • Józef Gromala – Kraków – Centrum II
 • Czesław Gaździk – Kraków – Krowodrza
 • Kazimierz Papiernik – Kraków – Nowa Huta
 • Małgorzata Wolnik – Kraków – Podgórze
 • Anna Świerk – Kraków – Śródmieście
 • Stanisław Mądry – Bochnia
 • Henryk Majda – Brzesko
 • Wojciech Wójcik – Chrzanów
 • Wiesław Tokarz – Dąbrowa Tarnowska
 • Zdzisław Kowalski – Gorlice
 • Edward Solak – Krzeszowice
 • Krzysztof Lachor – Limanowa
 • Kazimierz Stochel – Miechów
 • Leszek Wawok – Myślenice
 • Marek Sadlisz – Nowy Sącz
 • Jan Puda – Nowy Targ
 • Danuta Kielar – Olkusz
 • Witold Janiga – Oświęcim
 • Jan Adamski – Proszowice
 • Krzysztof Droździewicz – Skawina
 • Andrzej Grzela – Sucha Beskidzka
 • Marian Sarkowicz – Tarnów
 • Stefan Grodowski – Wieliczka
 • Edward Kwak – Zakopane

Zasłużeni dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych:

 • Andrzej Czopek – Honorowy Wiceprezes ZG i Prezes ZW SEiRP w Krakowie
 • Władysław Majzner – Honorowy Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie
 • Stanisław Wypchło
 • Irena Kawalec – Honorowy Sekretarz ZW SEiRP w Krakowie
 • Józefa Łozińska
 • Władysław Niedbała
 • Wiesława Windak–Zawadzka – b. Sekretarz ZW SEiRP w Krakowie
 • Emilia Spytek – Skarbnik Koła SEiRP Kraków – Centrum I

Na zakończenie ceremonii wszyscy biorący w niej udział podjęci zostali uroczystym obiadem.

 

 

                                                                                                                                                       Wiceprezes

                                                                                                                               Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie

                                                                                                                                                    Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET