Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Aktualności    /     2018.05.15 VIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SEiRP w Krakowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.05.15 VIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SEiRP w Krakowie

W dniu 15 maja 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbył się VIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie. Jego otwarcia oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Jan Kaczmarczyk. Po tym wybrano Prezydium Zjazdu, Przewodniczącym został Janusz Dziedzic, Wiceprzewodniczącym Jerzy Krawczyk, a sekretarzami Irena Kawalec i Halina Ochmańska. W następnej kolejności wybrano Komisje zjazdowe: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą i Wnioskową.

W części sprawozdawczej Zjazdu sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie za okres 2014 – 2018r. przedstawił I Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie Wiesław Lipkowski. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz propozycje na następną kadencję przedstawił Wiceprezes Janusz Dziedzic. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom VII Kadencji SEiRP w Krakowie przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Kliś.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała m.in. podinsp. Ewa Tondos – Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP Kraków

Po krótkiej przerwie w obradach nastąpiła dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, a po niej podjęto Uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi SEiRP w Krakowie.

W następnej kolejności, w wyniku jawnych wyborów, jednogłośnie wybrano Prezesa na VIII Kadencję SEiRP w Krakowie – Jana Kaczmarczyka.

Również w wyniku jawnych wyborów wybrano Prezydium ZW SEiRP w Krakowie w składzie: Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Janusz  Janik, Jan Kaczmarczyk, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Danuta Madryga, Halina Ochmańska, Jan Puda, Marek Sadlisz, Stanisław Smoleń, Piotr Styczyński, Stanisław Szeląg, Tadeusz Wojtas i Bogdan Tabiś.

Kolejnym wyborem było wybranie Delegatów na VIII Krajowy Zjazd SEiRP, zostali nimi: Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Janusz  Janik, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Kliś, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Marek Sadlisz, Stanisław Smoleń, Piotr Styczyński oraz rezerwowi: Jan Puda i

Podczas krótkiej przerwy ukonstytuowały się władze SEiRP w Krakowie, w składzie:

  • Prezes – Jan Kaczmarczyk,
  • I Wiceprezes – Wiesław Lipkowski,
  • Wiceprezes – Janusz Dziedzic,
  • Wiceprezes – Piotr Styczyński,
  • Wiceprezes – Janusz Janik,
  • Sekretarz – Halina Ochmańska,
  • Skarbnik – Stanisław Szeląg.

oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna, w składzie:

  • Przewodniczący – Stanisław Kliś,
  • Wiceprzewodniczący – Jerzy Byrski,
  • Sekretarz – Róża Godyń.

W następnej kolejności podjęto Uchwałę programową Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, a po dyskusji i wolnych wnioskach zakończono obrady.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET