Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     CHRZANÓW    /     2015.05.22 Zebranie sprawozdawcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.05.22 Zebranie sprawozdawcze

     W dniu 22 maja 2015 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się zebranie członków Koła SEiRP w Chrzanowie. Udział w nim wzięli zaproszeni goście, m.in.: insp. Tomasz Zając - Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie oraz Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego SEiRP: Janusz Janik i Piotr Styczyński.

     Otwarcia zebrania dokonał Skarbnik Koła Zygmunt Kondracki witając przybyłych gości, a następnie poprosił o zabranie głosu insp. Tomasza Zająca – Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie, który podziękował przybyłym na spotkanie emerytom oraz w krótkich słowach przedstawił osiągnięcia KPP w Chrzanowie prosząc jednocześnie, aby koledzy emeryci wstąpili w poczet członków Stowarzyszenia, zobowiązał się do udzielania stosownego wsparcia w zakresie działalności statutowej Koła, zapraszał do pełniejszej integracji z pełniącymi służbę funkcjonariuszami.

     W następnej kolejności głos zabierali Janusz Janik i Piotr Styczyński, którzy również prosili o wstępowanie nowych członków do Koła informując jednocześnie, że przy obecnej liczbie członków chrzanowskie Koło będzie musiało być rozwiązane, a przynależni członkowie przeniesieni do zaprzyjaźnionych Kół. Poinformowali zebranych o Zarządzeniu Nr 11/2012 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie regulaminu, zasad i kryteriów przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego. Ponadto zapoznali z zasadami ubezpieczenia grupowego dla emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Powiadomili, że w lipcu 2015 roku Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie otrzyma Sztandar, prosząc jednocześnie o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał Wojciech Wójcik - Prezes Koła SEiRP w Chrzanowie, który również prosił zebranych, aby rozpatrzyli myśl wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia informując, iż jest w posiadaniu deklaracji członkowskich, po czym nastąpiła 15 minutowa przerwa w czasie której chętni koledzy wypełniali deklaracje wstąpienia w szeregi SEiRP. Janusz Janik i Piotr Styczyński odpowiadali na indywidualne pytania, wyjaśniając problemy dot. głównie indywidualnego ubezpieczenia. Po przerwie skarbnik Koła Zygmunt Kondracki poinformował, iż z 26 osób biorących udział w zebraniu 15 wypełniło deklaracje i opłaciło składki członkowskie, czym wyrazili chęć przystąpienia do Stowarzyszenia. Janusz Janik serdecznie podziękował nowo wstępującym za poważne potraktowanie próśb, życząc jednocześnie owocnej pracy. Na tym zebranie zakończono prosząc jednocześnie, aby wszyscy członkowie pozostali na Sali w celu wyznaczenia terminu zebrania sprawozdawczo – wyborczego Koła, ustalając jego termin na dzień 19 czerwca 2015 o godz.10.00 w auli KPP Chrzanów przy ul. Jordana. Ponadto do obecnego składu Zarządu Koła wybrano Wiceprezesa, którym została wybrana Lucyna Grondal-Sarnek oraz na sekretarza Koła wybrano Mariana Surowca. Na tym zebranie zakończono.

 

                                                                                                                                                                                            Zygmunt Kondracki   

                                                                                                                                                                                               Piotr Styczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET