Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2019.07.23 Uroczystości 100 rocznicy utworzenia Policji Państwowej w Garnizonie tarnowskim    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.07.23 Uroczystości 100 rocznicy utworzenia Policji Państwowej w Garnizonie tarnowskim

         Uroczystości 100 rocznicy utworzenia Policji Państwowej miały szczególnie uroczysty przebieg w Garnizonie tarnowskim. Wiązały się bowiem z nadaniem i wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

        Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Uroczystości tarnowskich obchodów 100 rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczęły się otwarciem wystawy poświęconej policjantom II RP. W czwartek Komendant Miejski Policji w Tarnowie, podinsp. Mariusz Dymura otworzył wystawę poświęconą policjantom okresu II Rzeczpospolitej, którą dzięki przychylności Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie będzie można oglądać do końca wakacji w podziemiach muzeum przy ul. Rynek 3.

        W dniu 23.07. br., w mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wzięli udział między innymi Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Oprócz  apelu, mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w podniosłej dla Garnizonu Tarnowskiego uroczystości nadania sztandaru. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie 19 gwoździ honorowych, w tym jednego gwoździa pamiątkowego nawiązującego do 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej Sztandaru  Obchody miały miejsce na Placu Kazimierza w Tarnowie. Prócz wręczenia sztandaru wręczono także medale i odznaczenia oraz dokonano aktów mianowania na poszczególne stopnie w korpusach.

        Z ramienia SEiRP Koło w Tarnowie w uroczystości uczestniczyli prezes Koła Kol. Jerzy Krawczyk, wiceprezes Koła Kol. Józef Sarlej oraz członek Koła, aktywny jego uczestnik Kol. Józef Czapla. Tarnowskie Koło partycypowało w kosztach ufundowania sztandaru, co docenił organizator uroczystości wywołując Kol. Jerzego Krawczyka do wbicia gwoździa i dokonania wpisu w księdze pamiątkowej z tej okazji, w towarzystwie znamienitych gości, między innymi biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża.

        Na zakończenie uroczystości miała miejsce uroczysta defilada, w której wzięły udział orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Poczty Sztandarowe, Kompania Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz nominowani na wyższe stopnie służbowe.

         W dniu 24 lipca br., odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Roberta Dudka,  w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.

W uroczystości udział wzięli m.in.: insp. Piotr Morajko - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka - Diecezjalny Duszpasterz Policji,  oraz wielu innych znamienitych gości. Podczas uroczystości zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

        Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka - Diecezjalny Duszpasterz Policji został odznaczony odznaczeniem  „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”,  które wręczył Jerzy Krawczyk - prezes tegoż Stowarzyszenia w Tarnowie oraz były Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Kol. Józef Czapla.

        W dniu 26 lipca br., o godzinie 13.30 w świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum odbyła się dalsza część uroczystości 100 Rocznicy utworzenia Policji Państwowej, związania z awansami na wyższe stopnie funkcjonariuszy tarnowskiego Garnizonu, którzy nie uczestniczyli w uroczystości, w dniu 23 lipca br., na Placu Kazimierza. Podczas uroczystości w świetlicy prezes Koła SEiRP w Tarnowie, Kol. Jerzy Krawczyk oraz wiceprezes, Kol. Edward Pogoda wręczyli przewodniczącemu Niezależnych Samorządnych Związków Policjantów, podkom. Michałowi Suda odznaczenie „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”. Z uwagi na nieobecność na uroczystości, takie samo odznaczenie zostanie wręczone zastępcy podkom. Michała Suda, st. asp. Wacławowi Kwaśniak. Kol. Jerzy Krawczyk wręczył Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnowie insp. Mariuszowi Dymura list gratulacyjny o treści jak niżęj

 

Insp. mgr Mariusz Dymura

Komendant  Miejski Policji w Tarnowie

 

W imieniu własnym oraz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie 

proszę o przyjęcie serdecznych życzeń

z okazji nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

w ramach obchodów 100 rocznicy powołania Policji Państwowej.

Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy.

To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji,

ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują.

Zorganizowanie i przeprowadzenie tej uroczystości z okazji 100 rocznicy  to w znacznej  mierze Pana zasługa.

Z wielką radością przyjęliśmy fakt mianowania Pana Komendanta na stopień inspektora Policji,

do czego przyczyniła się niewątpliwie wieloletnia  służba w Policji, w tym na stanowiskach Komendantów. 

Służba ta była zawsze pełna zaangażowania i najwyższej troski o bezpieczeństwo obywateli,

doceniania pracy podległych funkcjonariuszy oraz szacunku do munduru.

 

Jerzy Krawczyk

Prezes Koła SEiRP w Tarnowie

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Opracował: Jerzy Krawczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET