Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     GORLICE    /     XII lat działalności Gorlickiego Koła SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

XII lat działalności Gorlickiego Koła SEiRP

XXV lat istnienia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

XII lat działalności Gorlickiego Koła SEiRP

A tak to się zaczęło:

 

Zmiany ustrojowe w naszym kraju, które nastąpiły pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wywołały potrzebę utworzenia organizacji zrzeszającej byłych funkcjonariuszy Resortu Spraw Wewnętrznych. Organizacji samodzielnej i niezależnej o większym zakresie oddziaływania niż czyniły to dotychczas działające kluby emerytów milicyjnych. 29 maja 1990 roku w Szczecinie odbyło się pierwsze zebranie członków założycieli, na którym uchwalono powołanie do życia organizacji o nazwie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych. Dzień 29 maja 1990 roku to niewątpliwie data historyczna, ale nie ona jest uznawana za dzień powołania nowej organizacji. Przyjęto zasadę, że dniem rozpoczynający działalność jest dzień, w którym Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. Stało się to 16 lipca 1990 roku i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych RSW zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 000043188. Głównym zadaniem jakie miało przyświecać nowej organizacji to szeroko pojęta ochrona interesów emerytów i rencistów milicji, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy RSW oraz ich rodzin. W szczególności poprawa warunków socjalno-bytowych, ochrona nabytych wcześniej uprawnień, ale także organizowanie życia kulturalnego oraz wypoczynku i rekreacji. I Zjazd Delegatów nowej organizacji odbył się 22.11.1990 roku w Poznaniu, 70 delegatów reprezentowało 13 województw (wówczas było 49 ). Stowarzyszenie liczyło wówczas 2600 członków. Obecnie nasza organizacja zrzesza ok 20 tys. członków. Wchodzimy w skład Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych zrzeszającej emerytów i rencistów Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służb Ochrony Państwa. Wszystkie te organizacje razem z naszą skupiają ponad 100 tys. członków.

W Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach dnia 22 stycznia 2003 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Jak do tego doszło?

     Inicjatorem powołania do życia organizacji ( w 2002 roku) był insp. Kazimierz Mruk, ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, który widział potrzebę istnienia takowej organizacji. Początki jak to zwykle bywa nie należały do łatwych bo należało zrobić rozpoznanie w szeregach emerytów, rozpropagować założenia i cel istnienia stowarzyszenia. Pionierami i wykonawcami tego zadania byli: Zdzisław Kowalski, Mieczysław Karp, Tadeusz Domagała i Jerzy Karwat, którzy podjęli to wyzwanie i po kilku miesiącach konsultacji uzyskali uznanie i pozytywne nastawienie do przedsięwzięcia kilkunastu emerytów. W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta KPP w Gorlicach, bowiem Kazimierz Mruk objął funkcję z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a Komendantem Policji w Gorlicach został insp. Stanisław Smoleń, który przychylnie odniósł się do inicjatywy powołania Koła SEiRP w Gorlicach. Jednocześnie zobowiązał się do przekazania pomieszczenia biurowego dla potrzeb koła w nowo budowanej komendzie Policji. Tak więc pomysł powołania organizacji SEiRP w Gorlicach stał się faktem.

     W dniu 22 stycznia 2003 roku odbyło się zebranie założycielskie w którym uczestniczyło: 47 emerytów, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, przedstawiciele władz wojewódzkich stowarzyszenia w Krakowie z Prezesem Andrzejem Czopkiem oraz przedstawiciel ZER MSW z Nowego Sącza.

Przyjęto uchwałę i założenia programowe oraz wybrano Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.

I skład Zarządu :

 • Zdzisław Kowalski - Prezes
 • Tadeusz Domagała - Wiceprezes
 • Mieczysław Karp - Sekretarz
 • Jerzy Karwat - Skarbnik
 • Stanisław Wszołek - Członek

Komisja Rewizyjna:

 • Józef Andrzejak
 • Adam Mituś
 • Kazimierz Kowalski

Rozpoczęła się statutowa działalność organizacji:

 • w imieniu potrzebujących pomocy (obecnie sami zainteresowani sporządzają wniosek) do Komisji Socjalnej ZW SEiRP w Krakowie
 • pomoc losowa
 • pomoc ze względu na zły stan zdrowia
 • pomoc z tytułu pobytu w sanatorium
 • pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu życiowych problemów
 • organizacja wycieczek krajowych (średnio 3 w roku) i zagranicznych w ramach współpracy z ZW SEiRP w Krakowie i miejskim kołem PTTK w Gorlicach. Szczególne zasługi na tym odcinku wniósł Zdzisław Halibożek, który od 8 lat jest bardzo zaangażowany w tą formę działalności.

     Ponadto każdego roku z okazji Dnia Kobiet odbywają się spotkania z paniami emerytkami i wdowami policjantów, gdzie oprócz Zarządu Koła uczestniczy Komendant Powiatowy Policji. Na przełomie każdego roku Zarząd Koła spotyka się z kierownictwem KPP w Gorlicach, gdzie oprócz życzeń jest także okazja do podsumowania dokonań minionego roku i planów na przyszłość.

     Trzeba podkreślić, że od początku istnienia Koła SEiRP w Gorlicach bardzo dobrze układa się współpraca z Kierownictwem Komendy powiatowej Policji w Gorlicach, a nasze wspólne kontakty są nie tylko okazjonalne. Duża w tym zasługa insp. Michała Gawlika - Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, który rozumie potrzeby policyjnych emerytów służąc pomocą i wsparciem. Na ważniejsze uroczystości w garnizonie gorlickiej Policji jest zapraszany przedstawiciel naszej organizacji.

Bardzo dobrze układa się współpraca z Zarządem Regionu IPA w Gorlicach, uczestniczymy we wspólnych przedsięwzięciach (zebranie,wycieczki,zawody strzeleckie).

     Na przestrzeni 12 lat działalności Koła udało się znacznie zintegrować środowisko emerytów policyjnych i to nie tylko w trakcie organizowanych co roku spotkaniach (ognisku czy wspólnym obiedzie) na zakończenie sezonu turystycznego, lecz w codziennej rzeczywistości.

     Za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia kilku naszych członków zostało wyróżnionych dyplomami i odznakami. W trakcie minionych lat nasza organizacja wydoroślała i urosła z 47 członków na początku istnienia do 112 obecnie. Zmieniali się koledzy w Zarządzie Koła i Komisji Rewizyjnej.

W 2006 roku z Zarządu odeszli: Tadeusz Domagała i Stanisław Wszołek a w ich miejsce zostali wybrani Eugeniusz Dąbrowski i Zdzisław Halibożek.

     W 2010 roku z Zarządu odszedł Jerzy Karwat i Zdzisław Halibożek, a w ich miejsce zostali wybrani: Władysław Gorzkowicz i Andrzej Bugno. Zmieniła się także Komisja Rewizyjna, która została wybrana w składzie: Marek Chowaniec, Tomasz Wąsacz, Leszek Tarsa, a następnie w trakcie kadencji nastąpiła zmiana i Przewodniczącym został Jerzy Karwat, a członkami Zdzisław Halibożek i Leszek Tarsa.

     W 2014 roku nastąpiło poszerzenie składu Zarządu Koła z 5 do 7 (ze względu na wzrost liczby członków). Z funkcji członka zarządu zrezygnowali: Eugeniusz Dąbrowski i Andrzej Bugno. W ich miejsce i kolejne na Zebraniu Sprwozdawczo-Wyborczym w dn. 29.01.2014 r. zostali wybrani: Alojzy Janusz, Mirosław Janik, Marek Hul i Józef Machowski. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Eugeniusz Dąbrowski, Andrzej Bugno i Jerzy Karwat. Nie zmienił się trzon Zarządu Koła: Zdzisław Kowalski i Mieczysław Karp niestrudzenie od początku istnienia Koła swoją mrówczą pracą służą innym i z ogromnym zaangażowaniem organizują i inspirują Zarząd do działania na rzecz środowiska emeryckiego.

Jak wspomina Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Zdzisław Kowalski :

     cyt. „Początki były trudne, uczyliśmy się od innych, aby nie otwierać otwartych już drzwi. Przychodzili do nas ludzie z różnymi problemami, nie wszystkie udało nam się rozwiązać, lecz pomagaliśmy na ile tylko było nas stać. W takiej społecznej pracy, służeniu innym zawsze pozostaje pewien niedosyt, lecz wiara w to, że jesteśmy komuś potrzebni dodaje sił, a sama świadomość, że się innym pomogło jest godziwą zapłatą. Jesteśmy otwarci na problemy innych, mamy nieźle wyposażone w sprzęt pomieszczenie biurowe, gdzie każdy może przyjść, spotkać się i porozmawiać. Mamy także w zarządzie koła ludzi, którzy są życzliwi i chętni nieść pomoc potrzebującym. Rozwijamy się nieustannie: mamy swoją stronę internetową i adres e-mailowy. Wykorzystujemy w coraz większym stopniu internet, który aktywizuje naszych członków i zbliża nas do ideału demokracji bezpośredniej, której jesteśmy gorącymi zwolennikami. Chcemy przez to mieć jeszcze lepszy kontakt z naszymi kolegami emerytami, a jednocześnie jeszcze lepiej służyć innym potrzebującym '' koniec cytatu.

     W naszej pracy przyświeca nam motto K.I.Gałczyńskiego: cyt. „Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła, aby chleb leżał na stole a pracom lampa świeciła... koniec cytatu.

Z okazji jubileuszu XXV-lecia SEiRP zostanie wręczony sztandar dla ZW SEiRP w Krakowie. Sztandar ten został zakupiony m.in. z dobrowolnych składek, do których nasze koło dołożyło swoją „cegiełkę”. 

       

                                                                                           Opracowali:  

                                                                                           Alojzy Janusz - Wiceprezes Koła  i Mirosław Janik - Sekretarz Koła

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET