Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     PROSZOWICE    /     2019.03.01 Walne Zebranie Sprawozdawcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.03.01 Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 1 marca 2019 roku, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok Koła SEiRP w Proszowicach.

Koło liczy 20 członków zwyczajnych i 2 seniorów. W zebraniu uczestniczyło 10 członków Koła,  co stanowi 50% stanu.  Na zebraniu swą obecnością zaszczycili następujący goście:

  • insp. Jerzy Groński – Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach;
  • Piotr Styczyński – Sekretarz Zarządu Głównego SEiRP i zarazem Sekretarz Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie;
  • Jan Fabiański – Opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP w Krakowie i zarazem Wiceprezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Zebranie otworzył Prezes Koła Zbigniew Płaszewski, który przedstawił porządek zebrania, oraz poprosił przedstawicieli Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego Jan Fabiańskiego i Piotra Styczyńskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji o wręczenie "Medalu Za Zasługi dla LOK" – ks. Tadeuszowi Jakubkowi.

W dalszej części zebrania, Prezes Koła przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2018 r. które zostało przyjęte jednogłośnie.

Komendant Powiatowy Policji omówił sprawę związaną z niewłaściwym przelicznikiem wypłacanych należności finansowych, za niewykorzystany urlop z latach minionych, do którego wydał orzeczenie Trybunał Konstytucyjny RP.

Piotr Styczyński omówił sprawy związane z nowym ubezpieczeniem PZU, do którego zachęcał o podpisywanie deklaracji.

Na zakończenie zebrania Prezes Koła przedstawił Plan działania Zarządu na 2019 r, skupiając się przede wszystkim na działalności integracyjnej i rozbudowy osobowej Koła SEiRP.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  Jan Fabiański

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET